Informačný displej ZC200

Popis: je určený na informáciu o zostávajúcom čase na odovzdanie stavby alebo projektu alebo funkčného obdobia politika. Zobrazí počet dní (od 99) a presný čas s sekundovým rozlíšením. Displej bol vyvinutý na odpočítanie k danému dátumu, na motiváciu pri renovovaní starej lokomotívy na Bratislavskej Hlavnej stanici. Cielový dátum je nastaviteľný z Menu. Po skončení projektu je možné prepnúť režim činnosti displej na klasické hodiny.
Nastavenie: na dobu cca 5 sekund treba podržať tlačítko P+ na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazia “—-”. Pri úplnom zhasnutí displeja treba zatlačiť tlačítko ZAP/VYP a dostaneme sa do menu, kde nastavíme jednotlivé parametre hodín.
Rozmery: 1300 x 230 x 50 mm
Presný čas: s možnosťou pripojenia GPS
Ovládanie: infračervený diaľkový ovládač
Napájanie: 12V/50W
Riadenie jasu: automatické                                                                                          icon  katalóg

web_sk