Hodiny svetových časov

world_clock_sk

Popis: zobrazuje tri svetové časy (na požiadavku možné aj viacriadkové vyhotovenie). Referenčný čas je v prvých hodinách, ostatné sú posunuté s definovaným posunom. Napríklad pre nastavenie posunu druhých hodín o +6 hodín dopredu, je treba nastaviť parameter H1 na číslo 6. Napríklad pre nastavenie posunu tretích hodín o -3 hodín dozadu, je treba nastaviť parameter H2 na číslo -3.
Nastavenie: na dobu cca 5 sekúnd treba podržať tlačidlo P+ na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazia
“—-“. Pri úplnom zhasnutí displeja treba zatlačiť tlačidlo ZAP/VYP a dostaneme sa do menu, kde nastavíme jednotlivé parametre hodín.                                                         
icon  katalóg

web_sk_1 web_sk_2