VPM03 Voľné parkovacie miestá

Systém sa skladá z dvoch zariadení: VPM03-D(displej) a VPM03-PI2 (riadiacia jednotka). Displej obsahuje 3 segmenty s výškou 100 mm. Exteriérové LED sú použité s zobrazovacím uhľom 110 x 40°. Spojenie je po komunikačnej linke RS485. Na RJ je možné nastaviť maximálny počet par- kovacích miest (MAXPOCET) a aktuálny počet áut (AKTPOCET) na parkovisku. Do nastavenia sa dostaneme stlačením tlačidla ENTER, šípkami HORE-DOLE môžeme vybrať žiadaný parameter a  následne nastaviť šípkami HORE-DOLE a  potom potvrdiť ENTER. Výstup z menu je potvrdením EXIT.


                                                    – Riadiacia jednotka –
Napájanie: 12V/200mA
Komunikácia: galvanicky oddelená RS485/9600BD
Protokol: ASCII
Tlačidlá: antivandálne
Vstup: optočlen, počíta pri skratnutí s GND

Displej
Napájanie: 24V/400mA
Komunikácia: galvanicky oddelená RS485/9600BD
Riadenie jasu: automaticky z úrovne vonkajšieho osvetlenia


Zobrazenie na LCD displeji 2×16:
                VOL=0123 DISP            
                POC=0099 NIE/OK     

VOL je počet voľných miest.
POC je aktuálny počet áut na parkovisku.
RJ vyráta počet volných miest nasledovne:
VOL = MAXPOCETPOC.
Pri nuľovom VOL RJ vydáva
každú minútu krátky piezosignál.
DISP OK – komunikácia s displejom je v poriadku
DISP NIE – nie je komunikácia s displejom.

icon  katalóg