Informačný displej T126

qqerrtPopis: Systém sa skladá z displeja T9 a niekoľkých jednotiek SUM8-TEP (max. 16) alebo SUM4-HUM spojených po RS485. Jeden z SUM8-TEP je riadiaci, ostatné sú určené len ako meracie prevodníky. Z PC software je možné načítavať záznamníky z meraných hodnôt a graficky zobraziť. V prvom riadku je zobrazené miesto merania, typ zobrazenia (vlhkosť, teplota, alarm).
Rozmer displeja T9: 250 x 330 x 45 mm
Rozmer SUM8-TEP: 6M
PC Softwer: Windows

icon  katalóg