Športová tabuľa

sk_1

Zobrazenie: 100mm alebo 200mm, červené LED
Vyhotovenie: eloxovaný hliník, plexisklo, samolepky (interiér/exteriér)
Ovládanie: čas a body (góly) cez infračervený diaľkový ovládač, PC
Rozmery:  1100 x 180 x 45 mm (100mm verzia)
                       1500 x 270 x 45 mm (200mm verzia)
Popis:  -možnosť pridať aj textový zobrazovač
                -zariadenie funguje v štyroch módoch

Mód 0 klasické hodiny. Zobrazujú Mesiac-Deň, Hodiny-Minúty a v prípade pripojenia teplomeru aj teplotu okolia v stupňoch.
Mód 1 – zobrazuje minuty/sekundy stopky s počítaním dohora. Tlačítkom štart/stop sú pustené stopky od 00-00. Po stlačení štart/stop sa trvalo rozsvietia prostredné led signalizujúce pustenie stopiek. Tlačítkom štart/stop je možné zastaviť stopky a následným stlačením znovu spustiť.
Mód 2 – zobrazuje minuty/sekundy stopky s počítaním smerom dole. Tlačítkom štart/stop sú pustené stopky od mm-00. Po stlačení štart/stop sa trvalo rozsvietia prostredné led signalizujúce pustenie
stopiek. Tlačítkom štart/stop je možné zastaviť stopky a následným stlačením znovu spustiť. Minuty mm je možné nastaviť v menu.
Mód 3 – zobrazuje sekundy/stotiny – ostatné totožné s modom 1
Mód 4 – zobrazuje sekundy/stotiny – ostatné totožné s modom 2.
Nulovanie – stlačením tlačidla NUL po dobu minimálne 1.5 sekundy stopky sú vynulované (alebo nastavené na hodnotu mm-00), ak stoja.
Domáci+ a Domáci- ovládajú score domácich, Hostia+ a Hostia- score hostí. Tlačidlom HOD je možné prepnúť medzi módom č.0 aostatnými módmi. Reakcia na tlačítka je ošetrená časom dvoch sekúnd.
Tlačítko Menu: Na displeji sa zobrazi aktuálny rok “– ro 06 — ”. Tlačítkom Hostia+ a Hostia- listujeme v parametroch, tlačítkom Domáci+ a Domáci- nastavujeme hodnotu. Menu vieme opusiť tlačítkom Menu podržaním 2 sekundy.

icon  katalóg

sk_2

17_tbl