Tabuľa prítomnosti

2

Popis: je určený na zobrazenie aktuálneho stavu prítomnosti zamestnancov vo firme.
Ovládanie je z PC cez jednoduché príkazy. Tabuľa je adresovateľná prepojkami pri inštalácii,
t.j. je možné umiestniť viac kusov na jedno miesto. Mená sú uvedené na menovkách, ktoré sa
dajú jednoduchým spôsobom meniť. LED dióda je trojfarebná (zelená – červená – oranžová).


Komunikačný protokol:
1. typ príkazu: @f0P=xx,y
– dá sa s tým nastaviť farbu jednej konkrétnej LED

                       Význam                                     Poznámka
@                  zavádzací znak
F                   adresa odosielateľa                 PC
0                   adresa tabule                           0,1,2,3
Xx                 poradové číslo LED                 (1,2,…,64)
Y                   žiadaná farba LED                  pozri: tabuľku farieb
(cr)(lf)          konečný znak


2. typ príkazu: @f0L=abcd ……. xyz
­- dá sa s tým nastaviť farbu všetkých LED

a – hodnota farby 1. LED diódy v prvom stĺpci
b – hodnota farby 2. LED diódy v prvom stĺpci
……
z – hodnota farby 16. LED diódy v štvrtom stĺpci


Tabuľka farieb

Hodnota           Farba
0                      nesvietí
1                       zelená
2                      červená
3                      oranžová


Rozmery: 320 x 280 x 35 mm
Napájanie: 8 – 30 V / 2W
Ovládanie: RS485 / Ethernet
Rozsah pracovných teplôt: -20 +50 °C
Vyhotovenie: nerez, plexisklo
Osadenie: 64 dvojfarebných LED

icon  katalóg

1