Informačný displej OT1

sk


Popis: Je určený na zobrazenie teploty z teplomeru (DS18B20, PT100, článok K) pri súčasnom zobrazení poradového čísla odbočky. Informačný displej je schopný pracovať v
rôznych režimoch:
1. Samostatne so zobrazením až 8 hodnôt z rôznych typov teplomerov priamo pripojených do displeja.
2. Ovládané externými signálmi cez galvanicky oddelené binárne vstupy.
Hodnota teploty je snímané cez 4-20 mA vstup. Pri zmene odbočky zariadenie odmerá 10 hodnôt po 100 ms, spriemerňuje a zobrazí.
3. Ovládané cez rozhranie RS485, Ethernet, CAN cez protokoly MODBUS ASCII, MODBUS RTU, ASCII.

Napájanie: 230 V/ 24V / max 20W
Vyhotovenie: interiér, exteriér
Riadenie jasu pre exteriér: automatické
Rozmery: 1000 x 300 x 50 mm
Rozsah pracovných teplôt: -20 +50 °C

iconKatalóg