Informačný systém odchodu kompy OK6

qwe


Systém bol vyvinutý na požiadavku firmy Vodohospodárska výstavba a.s. na informovanie verejností o aktuálnych (najbližší plánovaný) odchodoch kompy Vojka – Kyselica so zobrazením presného času a teploty. Jednotlivé informačné panely (v počte 13 kusoch) sú rozmiestnené v okolitých obciach. Displeje sú napájané v prevážnej väčšine zo solárnych paneloch s akumulátorom, alebo z 230 V. Informácia o presnom čase, odchode a teploty sú aktualizované cez sieť GSM z centrály.

Vyhotovenie: exteriér
LED: žlté, 130 x 40 stupňové
Napájanie: solárny SET alebo 230 V
Rozmery: 1000x1200x30 mm

icon  katalóg