Metrologická stanica


Je určená na zobrazenie teploty vody, teploty vzduchu, množstva zrážok a výšky hladiny rieky. Zobrazenie je obojstranné, cez rieku je displej s vačšími znakmi, vedľa rieky je s menšími znakmi. Výška hladiny je meraná tenzometrickou sondou. Na zobrazenie sú použité vysokosvietivé červené LED diódy. Displeje sú vyhotovené z nerezu. Stanica je vybavená aj s záznamníkom dát, kde sú v pravidelných intervaloch (každých 10 minút) ukladané merané údaje a raz za deň sú načítané cez sieť GSM do centrálneho PC a spracované.
Napájanie: 230 V alebo solárny set
Orientačný rozmer stanice: priemer 1500 mm, výška 2000 mm
Možnosti: meranie atmosferického tlaku, relatívnej vľhkosti, rýchlosti a smeru vetra, slnečnej intenzity, presného času, meniny podľa kalendára a podobne
Vyhotovenie: podľa predstáv investora, zákaznícka výroba
Veľkosť znakov: od 100 mm do 200 mm

icon  katalóg

untitled8