Merač rýchlosti vozidiel RD300

Merač rýchlosti vozidiel slúži na meranie a zobrazenie aktuálnej rýchlosti dopravného prostriedku na svetelnom displeji. Zariadenie je vhodné inštalovať na miestach, kde sa často prekračuje povolená rýchlosť. Merač rýchlosti ukladá do svojej pamäti merané veličiny. Uložené dáta je možné načítať cez Bluetooth pomocou prenosného PC. Svetelný displej je vyrábaný vo verzii s troma číslicami textom „SPOMAĽ“.

Cieľom osadenia merača rýchlosti vozidiel RD300 je zviditeľniť rýchlosť dopravného
prostriedku jeho vodičovi a s tým vyvolať u neho psychologický tlak na zníženie rýchlosti.

Výška číslic: 300 mm
Dosah: do 150m
TypLED: vysokosvietivé, 30 stupňové
Svietivosť: automatická, podľa jasu okolia
Rozmery: 350x510x30 mm (v x š x h)
Presnosť: ± 2 km/h
Napájanie: 230 VAC, solárny set, nočný prúd z verejného osvetlenia
Uchytenie: C profil
Teplotný rozsah: -20°C až +50°C
Radar: Doppler, 24.0 GHz, K-Band
Záznamník: 2.500 hodín (>100 dní), rotačný
Zaznamenané veličiny: Maximálna rýchlosť v hodine.
                                                  Priemerná rýchlosť v hodine.
                                                  Počet áut za hodinu.
                                                 Počet áut v hodine, ktoré sa nedostali pod povolenú rýchlosť.
Komunikácia: Bluetooth

icon  katalóg

radar_sk_2_bence

bsc